My Experience With iLearning

imageimageimagePendapat saya tentang iLearning yaitu saya tidak usah repot-repot membawa banyak buku ke kampus untuk belajar. Dengan menggunakan iPad semua buku-buku yang diperlukan sudah terangkum di dalam aplikasi iBooks.

Dengan ilearning ini dapat menambah wawasan/ilmu saya.
Sangat menyenangakan untuk saya.

1 thought on “My Experience With iLearning

  1. Pingback: Free Piano

Leave a Reply